مطالب توسط admin

سیستم مدیریت صف و نوبت دهی بانک ها

مدیریت صف های طولانی در ساعات اوج کسب و کار همواره یک مشکل بزرگ برای نوبت دهی بانک ها بوده است. صف های طولانی نشانه های هشدار بزرگ برای بانک ها و نیز برای مشتریان می باشد.بانک ها و سایر موسسات مالی کیفیت خدمات و همچنین ساخت تجربه مطلوب برای مشتری را خواستارند . در […]