پنل نظر سنجی مشتریان

قابلیت های پنل نظر سنجی سیستم نوبت دهی باربد

  • قابلیت نظرسنجی از ارباب رجوع نسبت به نحوۀ عملکرد کارکنان.
  • بی سیم (ارسال اطلاعات به صورت بی سیم)
  • امکان ثبت چهار سوال برای نظر سنجی
  • امکان تغییر دادن در سوالها
  • امکان گزارش گیری متنوع بر اساس هر باجه و هر سوال