نمایشگر مرکزی سیستم نوبت دهی باربد

 

نمایشگر مرکزی سه ردیفه، ساده

  • نمایش ۳ شماره آخر فراخوانی شده.
  • نمایش شماره های فراخوانی شده و شماره باجه به صورت لاتین.
  • طراحی در اندازه و طرح های مختلف بر اساس نیاز کارفرما.