ارتباط بی سیم،نمایش ۴ نوبت آخر فراخوانی شده،نمایش تاریخ و ساعت،قایبلیت نمایش عکس یا فیلم،قایلیت نمایش متن متحرک،تنظیمات گرافیکی کاملا متنوع

  • ارتباط بی سیم
  • نمایش ۴ نوبت آخر فراخوانی شده
  • نمایش تاریخ و ساعت
  • قایبلیت نمایش عکس یا فیلم
  • قایلیت نمایش متن متحرک
  • تنظیمات گرافیکی کاملا متنوع