1. نمایشگر مرکزی سه ردیفه، فارسینمایشگر مرکزی
  • نمایش ۳ شماره آخر فراخوانی شده.
  • نمایش شماره های فراخوانی شده و شماره باجه به صورت فارسی و لاتین.
  • قابلیت نمایش متن روان و تبلیغاتی در زمان استراحت.
  • طراحی در اندازه و طرح های مختلف بر اساس نیاز کارفرما.