نمایشگر تاریخ و ساعت

 1. نمایشگر تاریخ و ساعت
 • در طرح ها و اندازه ها و قابلیت های مختلف (بر اساس نیاز کارفرما)
  • نمایش ساعت
  • نمایش تاریخ
  • نمایش تبلیغ موسسه
  • نمایش مناسبت ها
  • نمایش دما
 • قابلیت طراحی آرم موسسات به صورت سه بعدی و برجسته یا لیزر شده.
 • دارای فونت های نمایشی زیبا و متعدد