1. واحد بی سیم صدا

    یلندگوی صدا

  • دریافت اطلاعات به صورت بی سیم.
  • پایه فلزی مناسب جهت نصب بلندگو ها و دستگاه اعلام صوتی در مکان مناسب
  • بلندگو و آمپلی فایر با کیفیت عالی، بر اساس نیاز محیط
  • بلند گوها مستقل از کامپیوتر به سیستم صوتی بی سیم متصل می شوند.