سامانه نوبت دهی پیامکی

گروه مهندسی باربد،  مبتکر سامانۀ نوبت دهی پیامکی در کشور، این سیستم را برای اولین بار به شبکۀ بانکی معرفی کرد. و برای اولین بار در بانک کشاورزی پیاده سازی کرد به کمک این سیستم، مشتریان بانک (یا هر ارگان دیگر) می توانند قبل از مراجعۀ حضوری به بانک از طریق پیامک اقدام به اخذ نوبت کنند. در این حالت هر شعبه شمارۀ پیامکیِ مختص خود را دارد که باید به اطلاع مشتریان خود برساند. در پیامک ارسالی توسط سیستم، اطلاعاتی مانند شمارۀ اخذ شده، تعداد افراد موجود در صف و تخمین مدت زمان تا فراخوانی نوبت برای مشتری ارسال می گردد و مشتریان می توانند به این ترتیب برنامه ریزی و زمانبندی خود را انجام دهند. در نهایت مشتری پس از حضور در شعبه، با همان شمارۀ ارسال شده توسط سامانۀ پیامکی، فراخوانی می شود.

 

در حالت پیش فرض، شماره های داده شده از طریق پیامک، لابه­لای شماره های عادی (حضوری) قرار می گیرند و هیچ تفاوتی بین شماره های پیامکی و شماره های عادی نیست. لازم به ذکر است این استراتژی (و هر ویژگی دیگر سیستم) می تواند توسط مدیر سیستم تغییر یابد. مثلا اولویت های خاصی برای انواع مختلف نوبت های اخذ شده، برقرار گردد.