1. ریموت کنترل بی سیم کاربر

  • کوچکترین صفحه کلید کاربر در سیستم های نوبت دهی دنیا
  • بدون نیاز به آداپتور
  • قابلیت ارسال دستورات فراخوان نوبت بعد و فراخوان تکرار برای دو صف به صورت همزمان.