فراخوان نوبت

سیستم فراخوان نوبت

سامانه فراخوان نوبت نوعی از دستگاه نوبت دهی است که برای کاربرد ویژه ای مانند فراخوان مشتریان در یک رستوران اختصاصی سازی شده است . در سامانه فراخوان نوبت استند صدور بلیط بطور کلی حذف شده است . دستگاه فراخوان نوبت گروه باربد کاملا بی سیم بوده و ارتباط اجزای این دستگاه توسط امواج الکترومغناطیس صورت میگیرد . این سامانه ها عمدتا در رستوران ها و فست فود ها مورد استفاده قرار میگیرند و متشکل از یک دستگاه کنترل مرکزی , اسپیکر و نمایشگر شماره میباشد . برای اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط فروش و قیمت دستگاه فراخوان نوبت با کارشناسان فروش گروه باربد تماس بگیرید .

اجزاء سیستم فراخوان نوبت

صفحه کلید سیستم فراخوان نوبت

صفحه کلید سیستم فراخوان نوبت

نمایشگر نوبت

نمایشگر نوبت

نمایشگر مرکزی بی سیم نمایش نوبت

نمایشگر مرکزی بی سیم نمایش نوبت

سیستم مرکزی سامانه فراخوان نوبت

سیستم مرکزی سامانه فراخوان نوبت

سیستم صوتی  بی سیم سامانه فراخوان نوبت

سیستم صوتی بی سیم سامانه فراخوان نوبت

سیستم گزارش گیری سامانه فراخوان نوبت

سیستم گزارش گیری سامانه فراخوان نوبت